ibadetgâh


ibadetgâh
(A.-F.)
[ ﻩﺎﮕﺕدﺎﺒﻋ ]
ibadet yeri, mabet.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ibadetgâh — is., din b., esk., Ar. ˁibādet + Far. gāh Tapınak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İBADETGÂH — f. Kanunlarla tanınmış bir dine, bir mezhebe ait ibadetlerin icrasına tahsis olunan yerler. Mabet, ibadethane …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Kilic Ali Pasha Complex — who at the time was in his 90s. It is located in the Tophane district of Istanbul, Turkey. It is named after Kılıç Ali Paşa.It consists of a mosque, a medrese, a hamam, a türbe, and a fountain. Originally, it had been on the coastline, but since… …   Wikipedia

  • tapınak — is., ğı İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh Somakiden saraylar, mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler ... kurarmışsın. R. H. Karay Birleşik Sözler Yahudi tapınağı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MENSEK — (C.: Menâsik) İbâdet yeri. İbâdetgâh. * İbâdet yapma usulü. * Kurban kesecek yer …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NAMAZGÂH — Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır. * Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAATGÂH — f. İbadet yeri. İbadetgâh …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İBADETHANE — f. İbadetgâh. Allah a ibadet edilen yer …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük